FOLIE SAMOCHODOWE
w świetle przepisów


MULTIGLAS      Warszawa, ul. Syreny 14

FOLIE SAMOCHODOWE W ŚWIETLE PRZEPISÓW O RUCHU DROGOWYM

1.   Prawo o ruchu drogowym art. 66  ust. 1  pkt 5 :
„Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu”.

2.   Norma branżowa BN-76/3620/07 :
Kierowca auta osobowego musi ze swego miejsca mieć niczym nie ograniczone pole widzenia w obrębie kąta 180 stopni od 90 stopni z lewej strony przez przód do 90 stopni z prawej strony.

3.   Regulamin 43 EKG ONZ :
Na szybach innych niż przednie, nie mających wpływu na pole widzenia kierowcy, można stosować przyciemnienie o przepustowości światła mniejszej niż 70 %.

4.   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 roku
  w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów par. 55 ust. 8 :

„Przedmioty wyposażenia i części inne niż w typie pojazdu, na który zostało wydane świadectwo homologacji lub w nim nie występujące, mogą być stosowane w pojeździe pod warunkiem, że (ust. 2) wydaje się na nie świadectwo homologacji (....)”. Dalej w ust. 2  pkt. 2 czytamy, że świadectwo to wydaje się ze względu na przyjęte przez Rzeczpospolitą Polską regulaminy będące załącznikami do porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych warunków homologacji wyposażenia i części oraz w oparciu o normy.


Reasumując ww. przepisy ruchu drogowego:

- dopuszcza się foliowanie szyb samochodowych za  przednimi drzwiami w dowolnym stopniu przyciemnienia, natomiast szyby w przednich drzwiach można przyciemnić w takim stopniu, aby miały one 70% przepustowości światła.

- Jeśli w samochodzie występują szyby ze szkła bezbarwnego można foliować je folią 70%, jeśli jednak jest to szkło barwione (zielone, brązowe lub niebieskie) nie ma takiej możliwości.  W tym przypadku można foliować je bezbarwną folią antywłamaniową.


Firma Multiglas posiada certyfikat wystawiony przez Instytut Szkła i Ceramiki w Krakowie.
Certyfikat ISiC uprawnia nas do wystawiania dokumentów na wykonanie przyciemniania szyb z atestem.
Dokument taki może być potrzebny przy przeglądzie technicznym samochodu lub podczas kontroli policyjnej.
Obok wzór certyfikatu wydawanego przez MULTIGLAS.

Więcej info  o stosowanych przez nas foliach Global

Certyfikaty i wyniki badań folii udostępniamy na miejscu w firmie